Onze diensten

Wij adviseren en bemiddelen in de onderstaande producten:

  • Hypotheekadvies
  • Verzekeringen
  • Zakelijker verzekeringen
  • Betalen & sparen (RegioBank)
  • Kluis huur


Wat mag je van ons verwachten?

Als dienstverlener behartigen wij jouw belangen en nemen de zorg voor al jouw financiële voorzieningen en verzekeringen uit handen. Wij kijken naar je huidige situatie en naar je toekomstplannen. Daarna krijg je van één van onze ervaren specialisten een op jouw situatie toegesneden plan. Objectief en betrouwbaar.

De kosten van ons advies, bemiddeling en nazorg
Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Dat zijn bijvoorbeeld huisvestingskosten, salariskosten maar ook de kosten van vergunningen, opleidingen en permanente educatie (PE). Afhankelijk van de diensten en/of producten die je afneemt, kennen wij een viertal beloningsvormen:

  • Beloning op basis provisie
  • Beloning op basis van abonnementen fee
  • Beloning op basis een vast tarief
  • Beloning op basis van uurtarief


Provisie

Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten die wij van financiële instellingen ontvangen waar je met onze begeleiding een financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘provisie’. De financiële instelling zal deze kosten bijna altijd verwerken in de prijs van het financiële product.

Abonnement fee
Daarnaast bestaan onze inkomsten uit maandelijkse Service-abonnementen, hiermee bieden we onze klanten de nazorg die noodzakelijk is wanneer het financiële product is gesloten.

Vast of uurtarief
Je kunt er ook voor kiezen om voor onze dienstverlening te betalen op basis van uurtarief. Je betaalt ons dan rechtstreeks voor onze dienstverlening voor het aantal uur dat wij voor jou hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief. Het uurtarief stemmen wij voorafgaand aan onze dienstverlening met je af, evenals een indicatie van het aantal uur dat wij voor jouw situatie nodig denken te hebben.

Ook is het mogelijk dat wij vooraf een vast tarief overeenkomen voor onze dienstverlening.

Nazorg & Zorgplicht
Onze zorgplicht is geregeld in de WFT en het Burgerlijk Wetboek (Boek 7, artikel 400 e.v.). In de praktijk betekent dit dat wij je proactief dienen te informeren over belangrijke wijzigingen in met name wet- en regelgeving en de polisvoorwaarden van het (verzekering)product of de producten die je in het verleden hebt afgenomen en die tevens behoren tot onze portefeuille. Deze informatieplicht kan ook worden nagekomen door de financiële instelling waarvan je het product hebt afgenomen.

Om onze nazorg te waarborgen sluiten wij separaat met onze klanten een Service-abonnement af.

Execution Only
Execution Only is bedoeld voor die klant, die al precies weet welk product hij of zij wil hebben. Er is geen behoefte aan een adviestraject en deze klant wil graag zelf rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de aanschaf en het beheer van deze verzekering(en) en/of financiële product(en).

Uiteraard proberen wij samen met de aanbieder van deze verzekeringen en producten ervoor te zorgen om zoveel mogelijk informatie beschikbaar te stellen.

De klant heeft zelf geïnventariseerd of het af te nemen product past in zijn/haar financiële huishouden voor nu en voor in de toekomst. In geval van Execution Only stellen wij geen klantprofiel op. De verantwoordelijkheid ligt hier dan ook volledig bij de klant. Omdat wij bij Execution Only als administratiekantoor fungeren, voeren wij alleen uit wat gewenst wordt. Indien sprake is van bemiddeling op basis van Execution Only dan wordt dit genoemd in de opdrachtbevestiging, welke door de klant wordt ondertekent.

Meer in deze categorie:


Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

DomburgvandePanne Financieel Adviseurs maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie